W czasie rozwodu przyda się adwokat

Rozwód to nie tylko trudne doświadczenie dla obojga małżonków i ich dzieci. Jest on również związany z wieloma istotnymi skutkami prawnymi na przyszłość. Lepiej więc przed złożeniem takiego pozwu, zapoznać się z jego konsekwencjami. Na pewno w rozwianiu wszystkich wątpliwości pomoże kancelaria prawna, która ma bardzo szeroki wachlarz usług. Można się do niej skierować po pomoc w każdej sprawie dotyczącej prawa karnego, gospodarczego lub cywilnego. 

Nie tylko konsekwencje finasowe

Możliwość złożenia pozwu o rozwód ma każdy z małżonków. Robi się to w Sądzie Okręgowym najbliższym miejscu jego zamieszkania. Aby do niego doszło, sąd musi uznać rozkład pożycia małżeńskiego pomiędzy partnerami jako zupełny i trwały. Gdy rozwód zostaje orzeczony, przestaje istnieć na przykład wspólnota majątkowa. W to miejsce pojawia się natomiast rozdzielność majątkową. Charakteryzuje się tym, że byli małżonkowie posiadają wyłącznie własne finanse.Oznacza to, iż gdy po rozwodzie mąż lub żona zaciągną na przykład kredyt lub wezmą pozyczkę, to potem sami spłacają raty. Skutkiem rozwodu jest także to, że po nim byli małżonkowie już po sobie nie dziedziczą. Natomiast na wniosek którejś ze stron, sąd może też podzielić wspólny majątek, a gdy sytuacja wymaga dalszego wspólnego mieszkania, podać również  zasady korzystania z jednej nieruchomości. Gdy rozwodzący się małżonkowie maja dzieci to w ostatecznym orzeczeniu znajdą się też decyzje związane z sytuacją niepełnoletnich dzieci. Sąd określa warunki prawa rodziców do opieki, precyzuje, gdzie będą mieszkać oraz zabiera czasem też głos na temat sposobu kontaktu z drugim rodzicem.

Z winą czy bez niej

Rozwód może być orzeczony bez ustalania winy którejś ze stron lub z określeniem małżonka winnego rozpadu związku. Gdy do tego dojdzie oznacza to zwykle dla winnego koszty finansowe. Ponieważ to on będzie płacić alimenty na dzieci. Mogą też zostać nałożone na niego alimenty dla współmałżonka, gdy wykaże on, że w wyniku rozwodu jego sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu.

Adwokat ma wiedzę i doświadczenie

Tylko tych kilka wybranych przykładów dobitnie pokazuje, że adwokat lub radca bardzo przydają się w czasie postępowania rozwodowego. Profesjonalny prawnik zawsze będzie miał wiekszą wiedzę od tego, co znajduje się w prawie rodzinnym lub internecie. ponieważ w swojej pracy opiera się  również na doświadczeniu i orzecznictwie w podobnych sprawach, komentarzach lub innych publikacjach, do których dostęp mają tylko zawodowcy. Poza tym wie, jak to. co się tam znajduje zawsze interpretować na korzyść swojego klienta. Więcej na stronie prawników https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/

Gwarancja wygody

Wynajęty do pomocy prawnik gwarantuje też swojemu klientowi tak zwany święty spokój i wygodę, ponieważ to do niego należy pilnowanie wszystkich terminów. To adwokat odpisuje na wszystkie dokumenty i pisma. A już na sali rozpraw, taki radca może podpowiedzieć, jak postępować, co mówić, aby osiągnąć sukces, a co lepiej przemilczeć. Rozważając wszelkie za i przeciw w sprawie wynajęcia adwokata, trzeba również brać pod uwagę to, że gdy jedną ze stron rozwodu wspomaga kancelaria, to druga jest natychmiast na nieco gorszej pozycji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *