Testament, zachowek i dziedziczenie ustawowe, czyli co warto wiedzieć o spadku?

Źródłem informacji prawnych na temat spadku jest Kodeks Cywilny. W księdze czwartej zawarto przepisy ogólne prawa spadkowego, informacje na temat testamentu, czy dziedziczenia ustawowego. Nie tylko adwokat powinien się z nimi zapoznać – przedmiotem spraw dotyczących dziedziczenia może stać się każdy. Co zatem warto wiedzieć o spadku? Czy odpowiednio sporządzony testament jest bezwzględnie ważny? Czym jest zachowek i kiedy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym?

Testament i wady jego sporządzenia

W prawie mówi się o trzech formach sporządzania testamentu zwykłego – to testament notarialny, sporządzany własnoręcznie oraz tzw. testament urzędowy, wygłaszany ustnie wójtowi, staroście, czy kierownikowi urzędu stanu cywilnego. Dokumenty te sporządza się na wypadek śmierci, aby rozporządzić własnym majątkiem. Nie oznacza to jednak, że zawarte w nich postanowienia są bezwzględnie obowiązujące. Kodeks cywilny wymienia wady testamentów, stwierdzając ich nieważność gdy:

  • sporządzająca testament osoba miała wyłączoną świadomość albo nie była w stanie swobodnie podjąć decyzji i wyrazić swojej woli,
  • spadkodawca działał pod wpływem błędu, który wpłynął na treść testamentu,
  • testament sporządzono pod wpływem groźby.

Oznacza to, że spadek będzie rozdzielony zgodnie z wolą osoby zmarłej tylko w przypadku, gdy żadna z powyższych wad nie wystąpi. Jednakże w razie ich stwierdzenia, prawo daje trzy lata na powołanie się na nieważność testamentu osobie mającej w tym interes, liczone od momentu odkrycia powodu nieważności. Z przywileju można skorzystać przez 10 lat od chwili otwarcia spadku.

Komu przysługuje zachowek?

Wybrane treści zawarte w testamencie da się jednak podważyć. Zezwala na to zachowek, czyli prawo do ubiegania się o część majątku pozostawionego przez spadkodawcę przez osoby pominięte w testamencie. Prawo to nie przysługuje jednak wszystkim – mogą z niego skorzystać zstępni, rodzice i małżonek zmarłego. Kto nie może skorzystać z zachowku? Między innymi rodzeństwo i dzieci rodzeństwa zmarłego, jeśli wyłączono je z dziedziczenia. Po za tym nie mogą się o niego ubiegać osoby, które zrzekły się dziedziczenia. Do ubiegania się o zachowek może być potrzebna pomoc prawna – warto postawić na wsparcie radcy lub kancelarii prawniczej.

Czytaj więcej na stronie Kancelarii Prawnej https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Kiedy w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe?

W momencie, gdy po zmarłym nie pozostał testament, jego majątek rozdysponowany jest według zasad dziedziczenia ustawowego. W pierwszej kolejności do spadku uprawnione są dzieci i małżonek spadkodawcy. Jeśli zmarły nie miał dzieci, wówczas do dziedziczenia powołuje się jego małżonka i rodziców. W dalszej kolejności majątek otrzymać może rodzeństwo spadkodawcy, potomkowie rodzeństwa, dziadkowie, a w przypadku braku krewnych – gmina lub Skarb Państwa.

Szczegółowe informacje na temat dziedziczenia może przekazać kancelaria prawna, z którą zdecydujemy się współpracować w dochodzeniu do swoich praw. Warto pamiętać, że prawo do spadku przysługuje osobom najbliższym zmarłego nawet, gdy ten pominął je w testamencie i przekazał swój majątek osobie obcej lub instytucji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.