Wszystko co musisz wiedzieć o testamencie.

Przychodzi taki czas, w życiu człowieka, kiedy warto zastanowić się, co stanie się z naszym majątkiem po naszym odejściu. Warto spisać testament, aby pozostawić jasne wytyczne co do podziału, co komu przypada i aby ułatwić spadkobiercom zadanie. Najlepiej jest spisać go jak najwcześniej, kiedy jesteśmy w pełni świadomi. Zapobiegnie to ewentualnego podważenia testamentu. Możemy go na bieżąco aktualizować i zmieniać, jeśli zajedzie taka potrzeba.

Czytaj więcej również na stronie Adwokatów z Warszawy https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Jak spisać testament, aby był ważny?

Testament nie może być zwykłym wydrukiem z komputera. Najlepiej zrobić to w postaci aktu notarialnego, przygotowanego przez notariusza. Innym rodzajem testamentu jest testament holograficzny, który jest sporządzony pismem odręcznym. Aby testament był ważny, musi zawierać:

  • miejscowość i datę sporządzania;
  • dokładny spis majątku z informacją co i komu przypada;
  • własnoręczny podpis.

Jeśli spiszemy już testament, warto poinformować przyszłych spadkobierców o istnieniu takiego dokumentu. Bardzo ułatwia to formalności po naszej śmierci. Jeśli jednak nie chcemy informować rodziny, warto zarejestrować nasz testament w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Zgłoszenie do bazy jest bezpłatne. Po naszej śmierci rodzina będzie mogła się dowiedzieć, u którego notariusza zostawiliśmy naszą ostatnią wolę.

Co możemy rozdzielić w testamencie?

Pisząc testament, możemy rozdysponować cały swój majątek, czyli to, co do nas należy. Jeżeli mamy małżonka dysponujemy połową majątku wspólnego oraz całym majątkiem osobistym. Nasz majątek możemy przekazać jednej osobie, wielu osobom (wówczas trzeba jasno określić co i w jakiej ilości komu przypada), organizacjom. Możemy przekazać majątek dzieciom niepełnoletnim, wówczas osoba sprawująca nad nimi opiekę, zarządza takim majątkiem pod nadzorem sądu rodzinnego.

Gdzie szukać informacji, czy zmarły zostawił testament?

Jeżeli bliska nam osoba zmarła i nie wiemy, czy zostawił testament, możemy się zwrócić z zapytaniem do Notarialnego Rejestru Testamentów. Kosztować będzie nas to 50 zł. Jeżeli testament był zarejestrowany mamy szczęście, jeśli nie, to nie poddawajmy się szybko. Warto przejść się po kancelariach notarialnych, znajdujących się w pobliżu miejsca zamieszkania zmarłej osoby. A może znamy notariusza, który był znajomym zmarłego? Warto się zastanowić, jakie osoba zmarła miała znajomości. Być może jest to adwokat, który mógł polecić konkretną kancelarię notarialną. Szukając informacji o ewentualnym testamencie, pamiętajmy, aby zawsze mieć przy sobie akt zgonu. 

Czy testament ma datę ważności?

Oczywiście nie. Jest on ważny bezterminowo od chwili naszej śmierci. Nie ma też znaczenia, kiedy go sporządziliśmy, jaki czas przed naszym odejściem.

Jak można przyjąć spadek?

Jeżeli zostaliśmy wymienieni w testamencie jako spadkobierca, możemy taki spadek przyjąć na wiele sposobów. Pamiętajmy, że zmarły oprócz majątku mógł także mieć długi. Jeśli sami nie posiadamy takiej wiedzy, warto popytać innych członków rodziny. Może zmarły komuś się zwierzył z ewentualnych problemów.

Przyjęcie spadku wprost – spadkobierca przyjmuje cały spadek, wraz z długami. Jeśli są one małe, możemy na tym skorzystać. Jeśli jednak są duże, może nie być tak kolorowo, gdyż będziemy musieli je spłacić.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – spadkobierca dziedziczy majątek i długi, lecz do kwoty majątku. Co to oznacza? Jeżeli, np. dziedziczymy mieszkanie, które ma wartość 65000 zł, a długi wynoszą 100 000 zł, wówczas wierzyciel żąda od nas zwrotu długu, ale do wartości odziedziczonego majątku (możemy go spieniężyć i oddać ten dług). Jeśli w spadku dostajemy same długi, a przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, nie musimy ich spłacać.

Przyjąć lub odrzucić spadek możemy w terminie 6 miesięcy od śmierci osoby pozostawiającej spadek. Jeżeli nie zrobimy tego w terminie, automatycznie przyjmujemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to wielkie udogodnienie dla osób, które nie miały pojęcia, że są spadkobiercami. Nie ma niebezpieczeństwa, że odziedziczymy długi nieświadomie. 

Jeśli nie wiemy jak postąpić z danym testamentem, bardzo przydatna jest pomoc prawna. Każda kancelaria prawna w swojej ofercie ma pomoc w prawie spadkowym. Jeśli boimy się, że popełnimy jakiś błąd, możemy upoważnić prawnika, aby nas reprezentował przed sądem w sprawie spadkowej.

Czym jest zachowek i kto ma do niego prawo?

Jeżeli zostaliśmy z jakichś powodów pominięci w testamencie, a należymy do grona najbliższej rodziny, możemy starać się o zachowek. Zabezpiecza on interesy najbliższych osób zmarłego, aby po jego śmierci mogły odnieść korzyść ze spadku, jeśli są w nim pominięte. O zachowek mogą się starać:

  • zstępni zmarłego – dzieci zmarłego, a jeśli one już nie żyją, to wnuki, prawnuki
  • małżonek zmarłego
  • rodzice zmarłego – ale tylko wówczas, gdy są powołani do spadku z ustawy (nie z testamentu). Jeśli jednak zmarły miał dzieci lub małżonka rodzice nic nie dziedziczą.

Prawo spadkowe jest bardzo zawiłe i zmienia się od czasu do czasu. Warto zawsze skonsultować się z osobami kompetentnymi. Adwokat zawsze rozwieje wszelkie wątpliwości i poprowadzi właściwą ścieżką w ten trudny dla was czas.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *