Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest najszybszą i najłatwiejszą formą rozwiązania związku małżeńskiego. Pod warunkiem jednak, że wcześniej obie strony procesu rozwodowego porozumieją się co do takich spraw, jak na przykład podział majątku, czy też opieka nad dziećmi.

Początek i przebieg procesu

Jak we wszystkich tego rodzaju przypadkach, proces bez orzekania o winie rozpoczyna się do złożenia pozwu. Jedno z małżonków, zwane później powodem lub powódką musi złożyć w sądzie okręgowym pozew z adnotacją dotyczącą nieorzekania o winie. Druga strona, czyli pozwana (pozwany), w swojej odpowiedzi na ten pozew musi zaznaczyć, że się na to zgadza. Jeżeli tego nie uczyni, może to jeszcze zrobić na pierwszej rozprawie rozwodowej.  

Jak się do procesu przygotować?

Osoby, które zazwyczaj decydują się na rozwód bez orzekania o winie podkreślają, że zależy im przede wszystkim na dobru dzieci, uniknięciu prania przed sądem brudów, rezygnacji z powoływania świadków,  uniknięciu  kłopotliwych podziałów wśród innych członków obu rodzin, czy też zachowaniu późniejszych dobrych relacji z byłym współmałżonkiem i obopólnym wychowywaniu dzieci. Czy zatem potrzebny jest adwokat?

Z pewnością się przyda. Choćby do sporządzenia pozwu. Ryzykowne jest bowiem korzystanie z gotowych wzorców wydrukowanych z Internetu. Doświadczenie uczy, że często zawierają one błędy. A w pozwie  trzeba ująć wiele rzeczy, na przykład sprawy związane z władzą rodzicielską, alimentami i kontaktami z dziećmi. Wszystko to warto rozwiązać wspólnie ze współmałżonkiem przed procesem, aby później przebiegł on sprawnie. Przydadzą się więc porady prawne doświadczonego prawnika. Poza tym adwokat doradzi też, jak się zachowywać i co mówić na rozprawie rozwodowej.

O co pyta sąd?

Zazwyczaj małżonkowie, jako główną przyczynę rozpadu związku małżeńskiego, podają niezgodność charakterów. Jest to dość ogólne stwierdzenie. Musimy być zatem przygotowani na bardziej szczegółowe pytania sądu, próbującego ustalić, czy rzeczywiście doszło do rozpadu małżeństwa. Możemy zatem spodziewać się, że sąd będzie dopytywał, od kiedy przestało się między małżonkami układać,  czy dochodziło do kłótni i co było ich powodem i o tym podobne rzeczy. Nie ma jakiegoś standardowego zestawu pytań, więc nie do końca można przewidzieć, co w danym przypadku stanie się przedmiotem zainteresowania sądu.

Jak długo trwa proces i jakie niebezpieczeństwa związane są z rozwodem bez orzekania o winie

Pierwsza rozprawa zazwyczaj odbywa się po około trzech miesiącach od dnia złożenia pozwu w sądzie okręgowym. Ale jeśli wcześniej wszystkie sprawy związane z podziałem majątku i opieką nad dziećmi zostały między małżonkami uzgodnione, na pierwszej rozprawie zazwyczaj się kończy. Trzeba jednak pamiętać, że z rozwodem bez orzekania o winie wiążą się pewne konsekwencje. Jedną z nich jest ograniczenie możliwości dochodzenie od byłego małżonka alimentów na siebie, jeżeli w wyniku rozwodu znajdziemy się w złej sytuacji finansowej. Drugą zaś konsekwencją jest ograniczenie wypłacania takich alimentów do lat pięciu. Okres ten może być nawet krótszy w przypadku zawarcia przez byłego współmałżonka nowego związku małżeńskiego. W takiej sytuacji bowiem obowiązek alimentacyjny wygasa.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwodzie a boisz się zapytać zobacz stronę kancelarii prawnej https://dm-adwokaci.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.