Jak przebiega sprawa rozwodowa?

Po pierwszej trudnej decyzji, jaką jest ta o rozstaniu i rozwodzie, przychodzi czas na wejście do sali rozpraw. Jak odpowiednio przygotować się do rozprawy? Przede wszystkim znajdź dobrego adwokata specjalizującego się w rozwodach. Jeśli coś pójdzie nie tak, szukanie go na etapie apelacji będzie bardzo stresujące.

To już: sprawa rozwodowa!

Sąd musi ustalić, jakie są przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego. Może paść pytanie o: powód rozwodu; dotychczasowe próby uratowania małżeństwa, wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego; posiadanie dzieci oraz możliwość podtrzymania związku. Z dokumentacji oprócz dowodu osobistego, potrzebny będzie akt małżeństwa. Jeśli masz dzieci, należy przygotować ich akty urodzenia. Na Twoją korzyść może posłużyć dostarczenie materiałów poświadczających Twoje dochody oraz koszty utrzymania rodziny. Na tej podstawie sąd będzie decydował o wysokości alimentów.

Na sali rozpraw, oprócz swojego pełnomocnika możesz spodziewać się małżonka wraz z adwokatem oraz świadków. W skład sądu wchodzi sędzia oraz dwaj ławnicy. Obecny może być także protokolant. Na początku sąd weryfikuje tożsamość obecnych za pomocą dowodów osobistych. Następnie małżonkowie zgłaszają wnioski i żądania, przedstawiają dowody. Jest to czas, kiedy małżonkowie określają swoją wolę podjęcia próby ratowania małżeństwa. Sąd może skierować strony do mediacji lub na terapię małżeńską. Zamiast rozwodu może zaproponować także ogłoszenie separacji, jeśli będzie uważał, że jest to dla stron lepszą opcją, w szczególności dla dzieci. W wyjątkowych przypadkach może nawet nie zgodzić się na zakończenie małżeństwa. Rzadko, ale zdarza się, że  Adwokat rozwód Wrocław  jest orzekany na pierwszej rozprawie. Najczęściej dochodzi do tego, kiedy w małżeństwie nie ma dzieci, a partnerzy są w pełni zgodni.

To nie tylko koniec małżeństwa

Kiedy dochodzi do rozprawy sądowej, sąd nie tylko orzeka o rozwodzie, ale także rozstrzyga żądania dodatkowe. Jeśli w małżeństwie są dzieci, należy określić, kto i jak będzie się nimi opiekował, komu przysługuje władza rodzicielska, z kim nieletni będą mieszkać i jakiej wysokości alimenty się im należą.

Ponadto pozostaje jeszcze kwestia podziału majątku. Mowa o dobrobycie wspólnym, czyli nabytym podczas małżeństwa. W jego skład wchodzą między innymi wynagrodzenie za pracę, dochody z majątku wspólnego oraz osobistego czy środki zgromadzone na rachunkach bankowych. Sąd określa warunki podziału majątku na rozprawie rozwodowej pod warunkiem, że małżonkowie są zgodni w tej kwestii. Jeśli nie, sędzia nie zajmuje się tym tematem podczas rozwodu i jest on odraczany.

Podział majątku

W przypadku, gdy zdecydowaliście się na rozwód z orzekaniem o winie, podzielić majątek można na podstawie umowy lub orzeczenia sądu. Jeśli małżonkowie są zgodni, mogą w umowie określić, co wchodzi w skład ich aktywów, jaka jest ich wartość i jak je podzielić. W przypadku kiedy pomiędzy byłymi małżonkami nie ma chęci do porozumienia się w kwestii podziału aktywów, zwykle sprawa kończy się przed sądem. Wnioskodawca powinien w dokumentacji wykazać składniki wchodzące w skład majątku, przedstawić ich wycenę i zawrzeć we wniosku propozycję podziału. Tego typu sprawy trwają bardzo długo, są skomplikowane i przepełnione negatywnymi emocjami. Również w takiej sytuacji pomoże adwokat Katowice rozwód.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *