Alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie

Najczęściej spotykaną formą żądania alimentów od byłego małżonka jest wniosek o ich zasądzenie w toku postępowania rozwodowego. Istnieją jednak pewne przesłanki pozwalające byłemu małżonkowi żądać alimentów w odrębnym postępowaniu, już po zakończeniu sprawy rozwodowej. 

Sprawa o alimenty po rozwodzie

W wyniku sprawy rozwodowej dochodzi do rozstrzygnięcia, czy i który z małżonków odpowiada za rozkład pożycia. Istnieje również możliwość, iż na zgodny wniosek małżonków sąd nie orzeka o winie żadnego z nich – tzw. rozwód bez orzekania o winie. Część wyroku rozwodowego w zakresie orzeczenia winy za rozpad więzi małżeńskich jest bardzo istotna w sprawie o zasądzenie alimentów po rozwodzie. 

Rozwód bez orzekania o winie lub orzeczenie winy obu małżonków

Wg artykułu 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego”. Na jego podstawie uzyskanie alimentów od byłego małżonka po rozprawie rozwodowej możliwe jest gdy:

  • sąd nie orzekł o winie żadnego z małżonków (również jeśli sprawa rozwodowa na zgodny wniosek małżonków została przeprowadzona bez orzekania o winie)
  • sąd orzekł, iż oboje małżonkowie są winny rozpadu pożycia małżeńskiego.

W obu powyższych sytuacjach, małżonek będący w niedostatku ma prawo żądać zasądzenia alimentów od współmałżonka w toku postępowania rozwodowego. Aby sąd przychylił się do takiego żądania muszą zostać spełnione dwie przesłanki:

  • małżonek wnoszący o zasądzenie alimentów znajduje się w stanie niedostatku,
  • drugi małżonek posiada wystarczające możliwości finansowe, dzięki którym będzie w stanie płacić alimenty.

Podsumowując, aby sąd przyznał alimenty jednemu ze współmałżonków muszą zostać spełnione powyższe dwa przesłania, co oznacza, iż nawet jeżeli pozwany o alimenty małżonek dysponuje sporym majątkiem, a małżonek wnoszący o przyznanie alimentów nie znajduje się w stanie niedostatku, to alimenty po rozwodzie nie będą mogły zostać przyznane. Alimenty nie mogą zostać przyznane również w przypadku, gdy małżonek żądający przyznania alimentów znajduje się w stanie niedostatku, ale współmałżonek nie posiada wystarczających możliwości finansowych, które pozwoliłyby mu opłacanie rozwodu bez uszczerbku dla niego samego. 

Orzeczenie o wyłącznej winie jednego z małżonków 

Znacznie łatwiej jest uzyskać alimenty, gdy sąd za rozpad małżeństwa uznał wyłączną winę jednego małżonka. Wtedy małżonek niewinny może znacznie łatwiej uzyskać alimenty, ponieważ nie musi znajdować się w stanie niedostatku – wystarczy, iż udowodni iż po rozwodzie jego sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu.

W przepisach nie istnieje dokładna definicja pogorszenia sytuacji materialnej. W orzecznictwie przyjęło się, iż do takiej sytuacji doszło, w przypadku gdy małżonek wnoszący o zasądzenie alimentów znalazł się w gorszej sytuacji materialnej, niż miało to miejsce w trakcie trwania małżeństwa i sytuacja ta jest dla niego wyraźnie odczuwalna.

Temat Cie zainteresował? Zobacz artykuł na stronie Kancelarii DM Adwokaci https://dm-adwokaci.pl/alimenty-po-rozwodzie-na-rzecz-malzonka/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.