Niebieska karta – kiedy się ją zakłada?

Niebieska karta to nic dobrego. Powstała ona z inicjatywy Komendy Głównej Policji, ponieważ ma za zadania zahamować rozwijającej się przemocy w rodzinach. Rodziny z niebieskimi kartami są pod nadzorem Policji, a każde ich przewinienie może zostać surowo karane, np. pozbawieniem opieki nad dziećmi, chociaż nie jest to reguła. Tyczy się to też rodzin, w których pojawia się problem alkoholowy.

Podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie

Niebieską kartę zakłada się wtedy, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie. Taką sytuację może zgłosić praktycznie każdy, np. sąsiedzi, gdy widzą, że dziecku dzieje się w domu krzywda. Wtedy trzeba reagować, ponieważ można mieć na swoim sumieniu zdrowie lub życie drugiej osoby. 

Możliwość podejmowania interwencji bez zgody ofiar

W rodzinach z niebieską kartą Policja może podejmować interwencję nie uzyskując na to zgody od ofiar przemocy. Jest to bardzo ważne, ponieważ często ofiary są zastraszane i nie chcą donosić na swoich oprawców w obawie o swoje zdrowie lub życie lub też bojąc się po prostu, że narazi się na krzywdę członka rodziny.

Działania mające pomóc rodzinie

Dzięki założeniu niebieskiej karty można:

  • rozpocząć działania mające na celu pomoc danej rodzinie,
  • kontrolować sytuację mającą miejsce w rodzinie.

Z rodzinami mającymi niebieską kartę pracują specjalni pracownicy, w tym osoba z MOPS-u, policjant, czy też pedagog. Dzięki temu istnieje szansa, że sytuacja rodzinna się poprawi lub też po prostu nie dojdzie w rodzinie do żadnej tragedii. Wizyty kończą się w momencie, gdy wyeliminuje się zjawisko przemocy, wtedy zrywa się niebieską kartę.

https://pewny-prawnik.pl/blog/51/przemoc-w-rodzinie-czym-jest-niebieska-karta

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.