Czy można otrzymać emeryturę szybciej?

Obowiązujące w Polsce prawo emerytalne bywało zmieniane już wielokrotnie. Nie dziwi więc fakt, że niewiele osób orientuje się, kiedy przysługuje im prawo do otrzymywania świadczenia. Projekty, dotyczące podwyższenia wieku emerytalnego ostatecznie zostały cofnięte przez polski rząd, przez co możemy cieszyć się przejściem na zasłużone wolne od pracy szybciej. Dla mężczyzn wiek emerytalny to 65 lat, podczas gdy kobiety mogą przejść na emeryturę już po 60 roku życia. Jednakże nie w każdej sytuacji należy dochować tego etapu. O czym mowa?

Obowiązujące przepisy

Dzięki pewnym uregulowaniom prawnym przejście na emeryturę w Polsce możliwe jest szybciej, niż po osiągnięciu ogólnego stanu emerytalnego. Gdy pracownik podczas wykonywania swojego zawodu miał okazję przebywać w szczególnych warunkach, wówczas otrzymanie świadczenia, jakim jest emerytura pomostowa może odbyć się szybciej. Uznaje się, że mężczyźni pracujący w szczególnych okolicznościach mogą ubiegać się o świadczenie emerytalne po ukończeniu 60 roku życia, a kobiety po ukończeniu 55 roku życia. W obu przypadkach łączny okres składkowy musi być nie mniejszy, niż kolejno 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet.

Praca w szczególnych warunkach?

Warto zdefiniować, czym według ustawy są szczególne warunki pracy. Według niej czynności te wiążą się z określonym ryzykiem, jakim jest uszczerbek na zdrowiu wraz z wiekiem, praca w wyjątkowych warunkach środowiska pracy, czy wśród warunków determinowanych siłami natury. Ustawodawca szczegółowo wymienia zawody, jakie podlegają przejściu na wcześniejszą emeryturę.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.