Zawirowania prawne

Wydawać by się mogło, że polskie prawo jest łatwym do przebrnięcia materiałem i jeden człowiek może opanować je w całości. Tymczasem w szczególności niedoświadczone osoby przekonują się, jak zróżnicowanym zbiorem praw i zakazów są kodeksy obowiązujące w Polsce. Odkrywane jest to przy okazji kolejnych zapytań do prawników, dotyczących niejasnych kwestii majątkowych i właścicielskich. Sprawdziliśmy najpopularniejsze zapytania i postaraliśmy się opisać je poniżej.

Kwestia darowizny

Bardzo ważne jest, by odróżniać dwa pojęcia, które niejako sąsiadują ze sobą w polskim prawie. Jaka różnica występuje między pojęciami darowizna a zachowekOba dotyczą kwestii spadkowych. Darowizna jest prawem, jakie posiada właściciel majątku i dotyczy rozporządzania nim. Darczyńca może przekazać nieodpłatnie daną rzecz obdarowywanemu na podstawie sporządzonej umowy. Zachowek dotyczy sytuacji, w których spadkobierca może ubiegać się części majątku przekazanego przez spadkodawcę w formie darowizn. Jest to niejako instytucja chroniąca spadkobierców przed zbyt pochopnym rozporządzaniem majątkiem przez swojego krewnego.

Czym jest posiadanie?

Inną kwestią jest posiadanie. Określa ono sprawowanie władzy nad rzeczą przez jej posiadacza, którym nie zawsze może być właściciel. Dzieje się tak, ponieważ polskie kodeksy różnicują posiadaczy na dwie grupy, którymi są posiadacze samoistni oraz zależni. Ci pierwsi to właściciele, natomiast drudzy są niejako zarządcami przedmiotu. Mogą to być najemcy, dzierżawcy, czy użytkownicy.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.