Diety za zagraniczne i delegacje - o co w tym chodzi?

Diety za zagraniczne i delegacje – o co w tym chodzi?

Zakres przyznawania diet określa ustawa znana jako Kodeks Pracy.

Precyzując to należy przytoczyć najważniejsze informacje, a mianowicie fakt, iż dieta przysługuje każdemu pracownikowi wykonującemu zadania służbowe poza zakładem pracy lub miejscem wskazanym jako stałe miejsce wykonywania pracy. Dieta z założenia ma pokryć wydatki związane z wyżywieniem podczas wykonywania obowiązków służbowych a także dodatkowe koszta.

Na jakiej podstawie są one ustalane?

Podstawą do ustalenia wysokości diety są stawki dobowe określone przepisami. Dla każdego kraju są one naliczane indywidualnie w oparciu między innymi o przepisy związane z płacą minimalną a także nasze przepisy. Dlatego też diety zagraniczne szczególnie w przypadku osób podczas jednej podróży odwiedzających kilka krajów, co bardzo często ma miejsce w przypadku kierowców zawodowych, to sprawa naprawdę skomplikowana i wymagająca wytężonej pracy księgowych. Ponadto też ważna jest znajomość przepisów i ich przestrzeganie.

Od kiedy można naliczać?

Pełna kwota diety pracownikowi delegowanemu przysługuje już od momentu, kiedy przebywa on poza granicą naszego kraju, a na terenie konkretnego, którego dotyczy stawka, powyżej dwunastu godzin. Między ośmioma a dwunastoma godzinami podróży natomiast należy wypłacić połowę ustalonej kwoty. W przypadku, kiedy pobyt jest krótszy niż osiem godzin, przysługuje jedna trzecia wysokość ustalonej stawki dobowej. Wszystko naturalnie musi zostać rozpisane i rozliczone w momencie powrotu pracownika.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.