Kilka słów o zatrudnianiu pracowników

Kilka słów o zatrudnianiu pracowników

Obowiązek zatrudniania pracowników na stosowne umowy jest jak najbardziej zrozumiały. Stanowi on nie tylko zabezpieczenie dla pracownika o otrzymywanym wynagrodzeniu, lecz także pewność dla pracodawcy, który zlecając określone czynności na piśmie doczeka się ich wykonania.

Kwestia zatrudnienia nie kończy się jednak z chwilą podpisania umowy. Warto przygotować się na kilka innych czynności, jakie będzie trzeba wykonać przed dopuszczeniem nowego pracownika do wykonywania pracy.

Odpowiednia dokumentacja

Przygotowanie odpowiedniej formy zatrudnienia jest najtrudniejszą częścią podczas poszukiwań pracownika. Umowa o pracę może występować bowiem w wielu wariantach, nad którymi pochylić się musi pracodawca. Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne podlegają bowiem odrębnym obowiązkom, jakie należy spełnić podczas ich zawierania. Kwestia umowy nie jest jednak jedyną z formalności do spełnienia. W zależności od specyfikacji pracy często wymagane są również badania lekarskie, na które przyszłego pracownika powinien wysłać zakład pracy. Szczególnie przed zatrudnieniem pierwszego pracownika powinniśmy sprawdzić dokładnie, czy również podlegamy temu obowiązkowi.

Dalsze szkolenia

Zatrudnianie pracownika to także inne kwestie, które należy wypełnić. Na pracodawcy leży bowiem obowiązek szkoleń, które w zależności od specyfikacji zakładu pracy należy przeprowadzić. Będą one bardziej lub mniej skomplikowane oraz kosztowne. Pracodawca powinien dysponować również odpowiednią dokumentacją potwierdzającą, że pracownik zapoznał się z obowiązującymi zasadami BHP i PPOŻ.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.