Umowa na czas określony – kiedy będzie przekształcona w umowę na stałe?

Po nowelizacji przepisów w lutym 2016r. ustawodawca wprowadził określone terminy, w jakich umowa o pracę może być zawierana na czas określony. Po upływie tychże zostaje przekształcona w umowę o pracę na czas nieokreślony. Kiedy?

Rodzaje umów

Przepisy umożliwiają zawieranie umowy na okres próbny (nie dłuższej niż 3 miesiące), umowy na czas określony, których maksymalny okres nie może łącznie przekroczyć  33 miesięcy i mogą być one tylko trzy (wyjątek to prace sezonowe, na czas zastępstwa i na okres karencji), oraz umowę na czas nieokreślony.

Oznacza to, że w przypadku umów okresowych po przekroczeniu 36 miesięcy, jeśli doliczona będzie umowa na czas próby, automatycznie zostaje ona przekształcona w ta na czas nieokreślony. To bardzo duży przywilej dla pracowników głównie, bo takie umowy dają większe prawa i ułatwiają chociażby zaciąganie długoterminowych kredytów (w tym hipotecznych).

Co z umową na okres próbny?

Bardzo dobrze został ten temat opisany na https://pewny-prawnik.pl/blog/60/umowa-o-prace-na-czas-okreslony-kiedy-przeksztalci-sie-w-umowe-bezterminowa. Nie jest ona wliczana do limitu liczbowego umów okresowych ani 33 miesięcy wynikających z Kodeksu Pracy. Należy zaznaczyć, że umowę taką pracodawca może zawrzeć teoretycznie kilka razy, np. zwiększając czy zmieniając zakres obowiązków czy po upływie 3 lat od zakończenia poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy na to samo stanowisko.

2 komentarze

  1. Rozumiem, że jeśli pracodawca przed upływem 3 lat od ostatniego zatrudnienia będzie znowu chciał dać mi umowę na okres próbny to nie ma takiego prawa? Od razu musi to być umowa na czas określony?

  2. Z jednej strony bardzo mnie to cieszy, bo często umowy określone trwały i trwał a tu z automatu są po upływie 33 miesięcy zamieniane na te na czas nieokreślony. Pracodawcy i to omijają jednak, bo nadal zwykli zatrudniać na umowy „śmieciowe”.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *