Bezpodstawne zwolnienie z pracy – czego może domagać się pracownik?

Przykładów bezpodstawnego zwolnienia z pracy pracownika jest co najmniej kilka. Może to być skrócenie okresu wypowiedzenia, zła forma wypowiedzenia czy poinformowanie pracownika o środkach prawnych z jakich może skorzystać w przypadku takiego wypowiedzenia bądź naruszenie przepisów związanych z ochroną szczególną niektórych pracowników.

Na wniosek pracownika (z urzędu nie jest to uruchamiane) możliwe jest przeprowadzenie postępowania, na skutek jakiego pracownika może uzyskać odszkodowania, może zostać przywrócony do pracy albo uzyskać wynagrodzenie za okres pozostawania bez zatrudnienia.

Jeśli sąd pracy po zbadaniu stanu faktycznego stwierdzi, że wypowiedzenie jest wadliwe może orzec o jego bezskuteczności. Może przywrócić pracownika do pracy i zasądzić odszkodowanie.

Najbezpieczniej już na etapie sporządzania pism procesowych skorzystać z profesjonalnej pomocy. Może to być radca prawny/adwokat ale także zdobyta wiedza na forach prawniczych, choćby https://pewny-prawnik.pl/blog/70/forum-prawne-nasze-forum-prawne-umozliwi-tobie-zadanie-pytania-w-nurtujacej-cie-kwestii-prawnej-i-uzyskac-porade-doswiadczonych-prawnikow

Czasem decyduje sąd, nie pracownik

Jeśli uwzględnienie żądania pracownika w opinii sądu jest niecelowe czy niemożliwe orzeka o odszkodowaniu. Często bowiem na takie przywrócenie do pracy ma wpływ panująca w firmie atmosfera, kontakty międzyludzkie, z otoczeniem. Nie ma możliwości zamiany żądania w przypadku, gdy pracownik jest w okresie chronionym(przed emeryturą) bądź jest w ciąży.

Tylko w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zasądzenie samego odszkodowania.

2 komentarze

  1. Rozumiem, że kobieta w ciąży dochodząc swoich racji przed sądem nie może liczyć na tylko wypłatę odszkodowania z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę? A jeśli nie chcę wracać do pracy?

  2. Niestety sprawy przed sądem pracy potrafią ciągnąc się dość długo. Takie wsparcie, nawet online, może pomóc skompletować dokumentację, wysnuwać argumenty i korzystać z nich w trakcie sprawy. Bardzo fajnie, że są takie możliwości skorzystania z pomocy online.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.