Dogadaj się z pracodawcą!

Porozumienie stron podczas wypowiadania o pracy to najlepsze rozwiązanie dla obu stron. Wielu pracowników nalega wręcz, by ich etat został zlikwidowany lub to pracodawca wypowiedział umowę ze względu na mniejsze trudności w późniejszym znalezieniu pracy. Jednak nie jest to specjalnie korzystne ze względu na świadomość wielu nowych pracodawców na temat tego, iż nawet wypowiedzenie umowy nie jest znakiem, iż nie zaszły przesłanki dyscyplinarne.

Co z okresem wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia nie musi wtedy obowiązywać. Bardzo często jest to korzystne dla pracownika, gdyż znajduje on nowe zajęcie, ale trzymiesięczny okres wypowiedzenia jest wtedy dla niego zamknięciem pewnych szans, gdyż nowy etat tyle nie poczeka. Dlatego też rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie jest takim złem, jakim go malują niektórzy związkowcy i osoby mocno związane z ochroną pracowników. Stosunek pracy może ustać nawet od razu, szczególnie w przypadku braku sprecyzowania tej kwestii w ugodzie.

Niekorzystne aspekty

Jednakże jest też niekorzystny aspekt porozumienia stron. Jest to na pewno fakt, iż skoro obie strony zgadzają się na rozwiązanie tejże umowy, to automatycznie wyklucza to późniejsze roszczenia ze strony pracownika. Ponadto też nie obowiązuje wspomniany okres wypowiedzenia, więc pracownik może pozostać z dnia na dzień bez środków do życia. Niestety również później, aniżeli w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, bezrobotny otrzyma przysługujący mu zasiłek dla bezrobotnych. Nie będzie także miał dodatkowych dni wolnych na poszukiwanie pracy.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.